MİSYON - VİZYON

Misyonumuz

Atlantik Aerosol ve Kimya olarak,

- Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde lider firma olmayı,

- Ulusal ve uluslararası arenada uzun vadeli ve sürekli yatırımlar yaparak global bir aerosol şirketi olmayı,

- Nitelikli ve yetenekli iş gücü kaynağı oluşturmak için çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı,

- İstihdam ve ihracat ile Türkiye ekonomisine katkıda bulunmayı,

- Doğaya ve İnsana verdiğimiz değerden taviz vermeden, kaliteli, nitelikli ve ekonomik ürünler üreterek müşterilerimizin beğenisine sunmayı,

Hedeflemiş ve prensip edinmiş bulunmaktayız.

 

 

Vizyonumuz

Şirketimizin istikrarlı bir büyüme sağlayabilmesi için; 

- Teknolojinin getirdiği yenilikleri ve kolaylıkları fabrikamızda uygulayarak insan kaynaklı hataların önüne geçmeyi ve yıllık üretim kapasitemizi artırmayı,

- İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerinin gereklerini uygulayarak çalışanlarımıza daha güvenli çalışma ortamları oluşturmayı,

- Faaliyette bulunduğumuz aerosol sektöründe kaliteli hizmet sunarak müşterilerimizi memnun etmeyi, 

- İş ortağı olduğumuz, karşılıklı güven duygusunun esas olduğu kişi ve kurumlara da kazandıran iş çevresi yaratmayı, 

- Çeşitli iş kollarında sürekli yatırımlar yapıp eğitimli iş gücü sağlayarak Türkiye ekonomisinin gelişmesinde önemli bir görev üstlenmeyi,

Hedeflemiş ve prensip edinmiş bulunmaktayız.